Cart 0

ההוצאה לאור של האקדמיה ללשון העברית

ההוצאה לאור של האקדמיה ללשון העברית הוקמה בשנת תשמ"ו (1986), כיחידה במדור המיכון של האקדמיה, במטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים  של פרסומי האקדמיה, המשלבים לעתים קרובות סוגי טקסטים שונים, שפות שונות וסימנים מיוחדים הנחוצים לכתיבה הבלשנית. במהרה הפכה ההוצאה לאור למחלקת קדם-דפוס מומחית ומקצועית, העובדת בצמוד למזכירות המדעית ולחוקרי מפעל המילון ההיסטורי בהכנת הפרסומים שלהם.

בתחילת הדרך שימשה אותנו תכנת "קידרון", תכנת סְדָר ישראלית שהוצמדה לתכנת עיבוד התמלילים "וורדמיל". בשנת תשנ"ג (1993) רכשנו מערכת סדר ועימוד וגרפיקה – 3B2 שפותחה באנגלייה והותאמה להוצאה לאור בעברית. בתכנה זו  בגרסאותיה השונות השתמשנו עד שנת תש"ע (2010), ואז עברנו לעבוד בתכנת "אינדיזיין" (Indesign) של חברת "אדובי".

בשנת תשס"ב (2002) הפכה ההוצאה לאור למדור נפרד ממדור המחשוב (לשעבר מדור המיכון), ומאז היא מופקדת על הסדר וההפקה של כל פרסומי האקדמיה. בשל התמחותה של ההוצאה לאור בתחום הלשון והבלשנות היא מפיקה גם פרסומים מדעיים חיצוניים שעניינם חקר הלשון העברית, בלשנות ומדעי היהדות בכלל.

אלו הפרסומים הקבועים של ההוצאה:

  • זיכרונות האקדמיה ללשון העברית
  • לשוננו
  • העברית
  • בסדרה מקורות ומחקרים מתפרסמים מחקרים ומהדורות בלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, לאחר שאושרו בוועדת הפרסומים של האקדמיה. רבים מהחיבורים הם מאת חברי האקדמיה.
  • בסדרה אסופות ומבואות בלשון מתפרסמים אסופות מאמרים של חוקרים מובהקים בתחומי הלשון העברית או ספרים המציגים הצגה מקיפה של נושאים בחקר הלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, והם מיועדים ללומדים במסגרות הלימוד הגבוהות.
  • מילונים מקצועיים: האקדמיה הוציאה לאור כתשעים מילונים מקצועיים ורשימות מונחים, והם המשך לכמאה מילונים ורשימות מונחים שהוציא ועד הלשון לפניה. כיום האקדמיה אינה מוציאה מילונים מודפסים, אלא אם נעשית אליה פנייה מגורם מקצועי המעוניין בהוצאת מילון לאור. כל המילונים מפורסמים באתר מאגר המונחים העומד לרשות הציבור: hebrew-terms.huji.ac.il.
  • אקדם הוא ידיעון האקדמיה ללשון העברית היוצא לאור שלוש פעמים בשנה. לצד ידיעות על אירועים באקדמיה מתפרסמים בו דיווחים על החלטות האקדמיה, על ועדות המינוח המקצועיות ועל פעולותיה של המזכירות המדעית. ניתנת בו במה להצגת פועלם המדעי של חברי האקדמיה ומאמרים קצרים של עובדי מפעל המילון ההיסטורי לצד תשובות על שאלות מן הציבור, תעודות מארכיון האקדמיה, וכן העלונים לַמֵּד לשונך. "אקדם" מופץ בחינם, וכל גיליונותיו מוצגים באתר האקדמיה.
  • כמו כן מפרסמת ההוצאה את החלטות האקדמיה בדקדוק, בכתיב, בתעתיק וכד' בחוברות מיוחדות.