מציג 1–10 מתוך 297 תוצאות

האקדמיה ללשון העברית מוציאה לאור ספרי מחקר ואסופות וכן ספרים שבהם מוצגים פרות עבודתה.
רבים מספרי האקדמיה יוצאים לאור בשתי הסדרות ״מקורות ומחקרים״ ו״אסופות ומבואות בלשון״. הסדרה ״מקורות ומחקרים״ כוננה עם הקמת האקדמיה. במסגרתה התפרסמו מחקרים ומהדורות של חיבורים בלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, רבים מהם מאת חברי האקדמיה. בסדרה ״אסופות ומבואות בלשון״ מתפרסמים אסופות מאמרים של חוקרים מובהקים בתחומי הלשון העברית או ספרים המציגים הצגה מקיפה של נושאים בחקר הלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, והם מיועדים ללומדים במסגרות הלימוד הגבוהות.