Showing 1–10 of 70 results

לשוננו

לשוננו הוא רבעון מדעי בחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.
העורך: יוסף עופר.
מזכיר המערכת: חנוך גמליאל.
מועצת המערכת: אילן אלדר, שולמית אליצור, משה בר־אשר, אפרים חזן, חיים א’ כהן, קציעה כ”ץ.

החוברת הראשונה יצאה לאור בשנת תרפ”ח (1928) בידי ועד הלשון העברית.
בכתב העת מתפרסמים מאמרים העוסקים בלשון העברית לכל תקופותיה, למן לשון המקרא ועד לעברית בת ימינו ממש, ובמקצת גם בתחומים הקרובים לעברית ובייחוד בארמית יהודית ובערבית יהודית בימי הביניים ובימינו. ברבעון מובאים גם מאמרים על אפיגרפיה, על תרגומי המקרא ועל תולדות הדקדוק העברי. כן מתפרסמים בו פרסום ראשון טקסטים שטרם ראו אור או טרם פורשו כלל, ובהם חומר לשוני המאיר תופעות בלשון העברית או הנוגע לעיונים של המדקדקים בה. כתב העת משמש אכסניה למדור ”מן העבודה במילון ההיסטורי”, שבו מוצגות עבודות החוקרים במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית ותוצאות מחקריהם המדעיים. כן יש בכתב העת מדור לביקורות על ספרים.

העורכים בעבר: אברהם צפרוני, נפתלי הרץ טור־סיני, זאב בן־חיים, יחזקאל קוטשר, שרגא אברמסון, יהושע בלאו, משה בר־אשר.
מזכירי המערכת בעבר: מאיר מדן, אסתר גולדנברג, חיים א’ כהן, יוסף עופר.

מאמרים הנשלחים לפרסום ב”לשוננו” נמסרים לשיפוט של קוראים מומחים.

  • מנוי שנתי: 120 ש”ח
  • מחיר חוברת יחידה: 35 ש”ח
  • מחיר חוברת כפולה: 70 ש”ח

“לשוננו” נגיש לעיון באתר כתבי העת האלקטרוניים JSTOR.
גישה בחינם לכתב העת אפשרית דרך הספרייה הלאומית: יש להירשם באתר הספרייה הלאומית (בחינם) ולבחור בכתב העת ”לשוננו”.

למסירת מאמרים לכתב העת ”לשוננו” שלחו קובץ ופרטים בדואר אלקטרוני לכתובת: iritberis@hebrew-academy.org.il