Cart 0
דילוג לתוכן
צילום מדף ספרים בהוצאה לאור של האקדמיה ללשון העברית

חנות הספרים של האקדמיה ללשון העברית

בשל הסגר לא נוכל לשלוח אליכם את הזמנותיכם (מיום ראשון כ”ו בטבת, 10 בינואר).

עם תום הסגר נשמח לחדש את משלוח ההזמנות.

כתבי עת

ספרים

מכרז לניהול התכנון והבינוי של מנווה האקדמיה