מציג 1–10 מתוך 13 תוצאות

זיכרונות האקדמיה

לקבצים הסרוקים של זיכרונות האקדמיה

לפי תקנון האקדמיה ב”זיכרונות האקדמיה ללשון העברית” מתפרסמים:
(א) זיכרונות דברים מלאים של ישיבות המליאה;
(ב) דינים וחשבונות על פעולתה של האקדמיה;
(ג) רשימת חברי האקדמיה;
(ד) סיכום החלטותיה בענייני לשון ושאר העניינים שבתחום פעולתה וכיו”ב.

זיכרונות האקדמיה ללשון העברית יוצאים כרכים כרכים – לעתים כרך לשנה ולעתים כרך המחזיק כמה שנים.
במרכזו של כל כרך באים זיכרונות דברים מלאים של דיוני מליאת האקדמיה בישיבותיה. בראש כל כרך מתפרסמות ההחלטות שקיבלה האקדמיה באותה השנה או באותן השנים. בכרכים הראשונים אף פורסמו בזיכרונות האקדמיה רשימות מונחים מלאות. בכל כרך מובאים דינים וחשבונות על פעולות האקדמיה, מדוריה ושלוחותיה, לשכות האקדמיה, הוועד המשותף לוועד המינוח ולוועד הדקדוק, ועדות המינוח המקצועיות, ועדת הדקדוק, מפעל המילון ההיסטורי וכן תקציב האקדמיה. בכרכים הראשונים פורסמו לעתים זיכרונות דברים מישיבות ועדת הדקדוק (ראו למשל זיכרונות האקדמיה ללשון העברית ה, תשי”ח, עמ’ 63-67).
זיכרונות הדברים נערכים במזכירות המדעית.