מונחי הביולוגיה המולקולרית והמיקרוביולוגיה

 25.00

רשימת מונחי הביולוגיה המולקולרית והמיקרוביולוגיה היא פרי עבודתה של ועדה שהחלה את פעולתה בשנת התשמ”ה (1984) וחבריה הקבועים מטעם בעלי המקצוע הם הא’ נתן צתרי יושב ראש הוועדה, יחזקאל היילפרין, יעקב ורמן ויואל קלמס, ומטעם האקדמיה: הגב’ שולמית הראבן ושושנה בהט (מזכירת הוועדה) והא’ אמציה פורת ואפרים חזן. פרקי זמן מסוימים שימשו גם האדונים מיכאל סלע (יו”ר הוועדה בתחילת עבודתה) ואליעזר רוזנמן.

ביסוד עבודתה של הוועדה עמד העיקרון לקבוע מונחים עבריים למונחים השכיחים במקצוע. לשם כך נקראו אנשי המקצוע לספק לוועדה את המונחים החשובים לדעתם. הרשימות העיקריות ששימשו מצע לעבודת הוועדה הן אלו שסיפקו חבריה הא’ י’ ורמן ונ’ צתרי.

נוסף על מונחי הביולוגיה המולקולרית והמיקרוביולוגיה כלולים ברשימה זו מונחים באימונולוגיה ומונחים שימושיים במעבדה.

אין ספק שבכל התחומים יש עוד מונחים רבים שעדיין זקוקים ללבוש עברי. הללו יושלמו במשך הזמן ויכללו עם המונחים שברשימה הזאת ועם המונחים בביולוגיה במילון כללי של מונחים במדעי החיים.

הוועדה מודה לאנשי המקצוע שהואילו לקרוא בעיון את חוזריה ונענו לבקשתה להעיר את הערותיהם ולהציע מונחים להשלמת החסר. בעיקר התודה נתונה לגב’ א’ אופנהיים, נ’ גלבוע-גרבר וש’ ויסמן ולא’ י’ אופק, א’ אורן, מ’ אייזנבך, נ’ גרבר, י’ ויזל, א’ זריצקי, א’ ישראלי, א’ כהן, י’ כהנא, י’ קוט ומ’ קסל. תודה מיוחדת לא’ ש’ אירמאי – חבר האקדמיה – שטרח לעבור בעיון על כל המונחים שבמילון והעיר הערות חשובות ביותר לדיוק המינוח ולתיאום עם מונחים חופפים שכבר פורסמו ברשימות אחרות מטעם האקדמיה.

שאלות עקרוניות של הוועדה נדונו בוועד המינוח (בכ”ט במרחשוון התשנ”ב ובי”ט בכסלו התשנ”ג). הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בשני פרקים: בישיבת המליאה הר”ג ביום כ’ באדר ב’ התשנ”ב (25 במארס 1992), ובישיבת המליאה הר”ח ביום ג’ בטבת התשנ”ג (27 בדצמבר 1992).

האקדמיה ללשון העברית מודה לכל מי שתרם להכנת המילון ולהבאתו לידי גמר.

***

ביום ט”ו באייר התשנ”ד (26 באפריל 1994) חתם שר החינוך, התרבות והספורט אמנון רובינשטיין על הודעה שהמילון למונחי המיקרוביולוגיה אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב”רשומות”, ילקוט הפרסומים 4217, ט”ז בסיוון התשנ”ד (26 במאי 1994).

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, התשנ”ה – 1995.

מק"ט: 44002 קטגוריה: