המילון למונחי ביולוגיה כללית

 45.00

רשימת המונחים בביולוגיה כללית היא פרי עבודתה ארוכת השנים של הוועדה למונחי הביולוגיה שבאקדמיה ללשון העברית. הוועדה כוננה בסוף שנת תשמ”ד.

חברי הוועדה במהלך שנות עבודתה:

בראש הוועדה יושב כל השנים פרופ’ יונה סלע.

אנשי המקצוע: פרופ’ תאודור דישון ז”ל (עד תשמ”ו); הבוטנאית פרופ’ קלרה חן ז”ל (עד תשנ”ח); אברהם אמיר לשעבר המפקח-המרכז על הוראת הביולוגיה במשרד החינוך; הבוטנאי פרופ’ עוזי פליטמן (להוציא את השנים תשנ”ד–תשס”א); הזואולוג פרופ’ יוסף הלר (משנת תשס”א); הזואולוג פרופ’ זאב ארד (תשס”ה–תשס”ו).

מן האקדמיה ללשון העברית: שושנה בהט ז”ל (מפרישתה ממזכירות הוועדה ועד מותה בשנת תשנ”ה); אמציה פורת (עד תשס”ה); פרופ’ יהודה פליקס ז”ל (עד תשנ”ט); פרופ’ גד בן־עמי צרפתי ז”ל (עד תשס”ו); פרופ’ שמואל פסברג (משנת תשס”ה); אמנון שפירא (עד תשנ”ה).

מזכירת הוועדה עד שנת תשנ”ב שושנה בהט ז”ל; משנת תשנ”ג רונית גדיש.

בראשית דרכה תרגמה הוועדה את המילון A Dictionary of Biology מאת M. Abercrombie, C.J. Hickman & M.L. Johnson (מהדורת 1957). בשנת תשמ”ט שלחה הוועדה את רשימת המונחים שנדונה עד אז (אותיות A עד L) לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה ללשון העברית לשם קבלת הערות. לאחר שהסתיימה מלאכת התרגום של המילון הנזכר, דנה הוועדה במונחים רבים נוספים מן המילון Biology Terms מאת E. Lawrence  (מהדורה 11).

בשנת תש”ס נשלחה רשימה ובה 2,300 מונחים לחוות דעתם של אנשי מקצוע ושל חברי האקדמיה ללשון העברית. התקבלו הערותיהם של פרופ’ עמרם אשל, פרופ’ דן גראור, פרופ’ דוד וול , פרופ’ יורם יום טוב, פרופ’ יצחק צושניאק ופרופ’ דני סגל מאוניברסיטת תל אביב; פרופ’ אבינעם אדם, ענת גפני, אילנה גרדי ז”ל, ד”ר שרה וייסנברג, ד”ר רויטל לביא, ד”ר יואל קלמס ושלומית רז מן האוניברסיטה הפתוחה; ד”ר אהוד אחישר ממכון ויצמן; פרופ’ אהרן אורן, פרופ’ חפציבה איל-גלעדי, פרופ’ יוסף גיל, פרופ’ יוסף הלר, פרופ’ יעקב וַרמן ז”ל, פרופ’ צבי זקס, ד”ר עודד כאנר , עדנה כהן, פרופ’ א”מ מאיר, פרופ’ הנייריך מנדלסון, אריאל צ’יפמן, פרופ’ נתן צתרי ופרופ’ דב קולר ז”ל מן האוניברסיטה העברית; פרופ’ שרגא אירמאי ז”ל חבר האקדמיה ללשון העברית.

בשנת תשס”א חודשה עבודת הוועדה, נדונו ההערות שהתקבלו ונוספו עוד מונחים רבים שהציעו חברי הוועדה – בעיקר בתחום הגנטיקה, האקולוגיה והאבולוציה.

בשלב זה נעזרה הוועדה בעצותיהם והערותיהם של פרופ’ אשר אורנוי, ליאור גולגר, פרופ’ יהודה ורנר, ד”ר רחל נחושתאי , פרופ’ ג’ף קמחי, פרופ’ חרמונה שורק, ובתחום הנירולוגיה – פרופ’ רמי רחמימוב ז”ל, פרופ’ שרה בן־אור, פרופ’ אילון ועדיה, פרופ’ יואל יערי וד”ר הלינה מאירי.

בשנת תשס”ט סיימה הוועדה את קריאת המונחים, והגישה את הרשימה ובה כ־2,700 מונחים לאישור ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה. לקראת הדיון בוועדת המינוח המרכזית התקבלו הערות על הרשימה של חברי ועדת המינוח, של אמנון שפירא, איש מכון התקנים, ושל עובדי המזכירות המדעית מלכה זמלי ודורון יעקב.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבה ש”ט ביום ז’ בתמוז תשס”ט, 29 ביוני 2009.

ביום ח’ באב תשע”א (8 באוגוסט 2011) חתמה שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעת האקדמיה בעניין אישור מונחי הביולוגיה הכללית.

הודעה על כך פורסמה ב”רשומות”, ילקוט הפרסומים 6300 מיום כ”ז באלול תשע”א (26 בספטמבר 2011).


הערות על הרשימה

א. ברשימה לא נכללו מונחים סיסטמטיים בזואולוגיה; כמו כן לא נכללו שמות מינים, סוגים ומשפחות בבוטניקה. בתחומים אלו עוסקות ועדות מיוחדות באקדמיה.

ב. רשימת המונחים שבמילון למונחי המיקרוביולוגיה והביולוגיה המולקולרית שפרסמה האקדמיה בשנת תשנ”ה, אמורה להיכלל במילון למונחי הביולוגיה הכללית.

ג. מונחים המציינים חומרים כימיים נותרו בלועזיותם ובמקומות אחדים הושאר המונח הלועזי לצד המונח העברי – לבקשת הוועדה המקצועית.

מק"ט: 44010 קטגוריה: