מציג את כל 8 התוצאות

מילונים

האקדמיה ללשון העברית וּועד הלשון שקדם לאקדמיה פרסמו עשרות רבות של מילונים מקצועיים במגוון רחב של תחומים למן סוף העשור השלישי של המאה העשרים – נוסף לרשימות מונחים שנתפרסמו ב”זכרונות ועד הלשון”, בכתב העת ”לשוננו”, ב”זיכרונות האקדמיה ללשון העברית”, בילקוט הפרסומים ועוד. בשנים האחרונות פורסמו כמה מן המילונים פרסום ראשון – ובינתיים בלעדי – באתר מונחי האקדמיה במרשתת.
רבים מן המילונים אזלו.
המונחים מכל המילונים ומכל רשימות המונחים מפורסמים באתר מונחי האקדמיה.