מגנטים

 8.00

דף הדבקה למקרר ובו “רשימת קניות” – שמונה מוצרים בשמותיהם הלועזיים ושמונה כרטיסים מגנטיים הנושאים את החלופות העבריות שלהם.
המשימה – להצמיד כל מגנט למוצר המתאים ברשימה.