העברית בראי המדינה

נתן אפרתי

 98.00

אסופות ומבואות בלשון י

לתוכן העניינים

משחלפה שנת השישים להקמת מדינת ישראל, הגיעה העת להתבוננות מעמיקה במעמד הלשון העברית במדינה שבדרך ולאחר הקמתה. במבוא לספר נסקרות בקצרה כמה התפתחויות, הצעות ויזמות שחיזקו את מעמדה הציבורי של העברית בתקופת המדינה שבדרך. בפרקי הספר נבחנת הלכה למעשה ההתפתחות ההיסטורית הערכית והאידאולוגית של מעמד העברית ברשות הרבים – במסגרות ממלכתיות, ציבוריות והתנדבותיות. כמו כן מתוארים מאמציהם של מנהיגים להעמיד את העברית כערך מרכזי בעיצוב דמותה התרבותית של המדינה ומעורבותם ביסוד האקדמיה ללשון העברית כמוסד המופקד בחוק על חקר הלשון העברית ותקנתה. הספר עוסק גם במאבק בהשפעת הלעז בכל שנות המדינה ובמעמד הלשון הערבית בישראל בזיקה למעמד העברית. הספר מבוסס על מקורות ראשוניים: תעודות השמורות בגנזך המדינה, בארכיון האקדמיה ללשון העברית, בארכיון הכנסת ובארכיון בן-גוריון ומאמרים שפורסמו בעיתונים.

 

ד”ר נתן אפרתי פרסם ספרים אחדים על תולדות היישוב, ובהם ספר על היישוב בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה. שנים ארוכות שימש מנכ”ל האקדמיה ללשון העברית, ובתוקף תפקידו ליווה את האירועים ואת ההתפתחויות הנוגעים למעמדה הציבורי של הלשון העברית. הוא מחבר הספר ״מלשון יחידים ללשון אומה”, העוסק בהחייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בשנים תרמ”ב-תרמ”פ, והספר המוגש לקורא בזה הוא במידה רבה המשך לו.

מק"ט: 45013 קטגוריה: