תורת הצורות של לשון המשנה: תצורת שם העצם – השמות ושמות התואר במוספיות (ג–ד)

משה בר־אשר

תוכן העניינים

להזמנה: מוסד ביאליק

תורת הצורות של המשנה – תורת הצורות של שם העצם: השמות ושמות התואר במוספיות, המוגש בשני כרכים (ג–ד), הוא חלק ב של כרכים א–ב שראו אור בשנת תשע”ה. תוארו ונידונו בהם המשקלים של השמות בלא המוספיות במאה וארבעים ואחד פרקים (פרקים א–קמא). בכרכים ג–ד מוצעים שבעים ותשעה פרקים (פרקים קמב–רכ). רובם המכריע עוסקים במשקלים של השמות ושמות התואר במוספיות. יש פרקים רבים המציעים תיאור ודיון של משקל אחד וכלולים בהם שמות רבים או שמות לא מעטים, ויש לא מעט פרקים המציעים כמה וכמה משקלים שמספר השמות הכלולים בהם מועט. פעמים יש במשקל אך שם אחד. חותמים את כרך ד פרקים המביאים השלמות לכרכים א–ד (רובם משלימים את כרכים א–ב).

משה בר־אשר הוא פרופ’ אמריטוס החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית – לאחר מעל חמישים שנות הוראה (לרבות עשר שנים לאחר פרישתו לגמלאות). הוא מילא באוניברסיטה שורה של תפקידים: ראש החוג ללשון העברית, ראש המכון למדעי היהדות, ראש ועדות המינויים במקצועות העיוניים ועוד. הוא מופקד הקתדרה על שם ח”נ ביאליק. בר־אשר הוא נשיא האקדמיה ללשון העברית וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. זכה בפרסים רבים, בין השאר פרס ישראל, פרס רוטשילד ופרס אמ”ת. פרסם 19 ספרים ב־29 כרכים ומעל 300 מאמרים וערך 115 קבצים, כתבי עת, ספרי יובל וספרי זיכרון. בשנת תשס”ח הופיע לכבודו ספר יובל בשלושה כרכים, ובשנת תשפ”ב הופיע כרך של ‘לשוננו’ לכבוד הגיעו לגבורות. הוא בעל תואר דוקטור של כבוד של אוניברסיטת פריז (INALCO)  ושל אוניברסיטת חיפה.

להזמנה: מוסד ביאליק

מק"ט: 45070 קטגוריה: