שפה קמה

סמדר ברק ורונית גדיש (עורכות)

 149.00

אסופות ומבואות בלשון ז

לתוכן העניינים

האסופה ״שָׂפָה קָמָה” מביאה לפני הקוראים מבחר מאמרים וקטעים מתוך ״לשוננו לעם” – מדור לענייני הלשון העברית שהתפרסם בעיתון ״הארץ” משנת תרצ”ג (1932) ועד שנת תש”ח (1948).

המדור הוא מראה מהימנה לנעשה בתחום הלשון בעשורים שקדמו להקמת המדינה. הדיבור העברי כבר רווח ביישוב הארץ-ישראלי, אך עדיין לא היה מובן מאליו. רבים חשו בצורך ביד מכוונת בשימוש הלשון ובדרכי ההבעה, ונדרשה השלמת החסר באוצר המילים ובמינוח. לקט הקטעים מלמד על העניין הרב שגילה הציבור הרחב בעברית ובתקנתה, על שאלות התֶּקֶן שהטרידו את מכווני הלשון ועל מקומה הנכבד של לשוננו בתהליך התחייה הלאומית.

העיון בלקט הקטעים הזה ממרחק השנים שעברו משול לדפדוף באלבום של תצלומי ילדותנו. אין בכוחם של התצלומים לשקף את העבר בשלמותו אלא לתת הבזקים מרגעים וממצבים שחווינו. ואדם שואל את עצמו, כשהוא מתבונן בתצלומי ילדותו, אם היה בהם כדי לרמוז על עתידו, על התגבשותו כאדם מבוגר, על מה שאירע מאוחר יותר בחייו. כך גם הקטעים האלה – אין הם משקפים את המציאות הלשונית במלואה, אין בהם בהכרח ייצוג מדויק של הפסיפס האנושי של תושבי הארץ באותן השנים, ואולם יש בהם כדי להעלות את השאלה על העברית שלנו ועל עצמנו כדובריה: האם היה במה שנכתב במדור ובמה שהעסיק את כותביו כדי לנבא את דרך התגבשותה של העברית החדשה?

האסופה מוקדשת לזכרו של המילונאי וחבר ועד הלשון העברית יהודה גור (גרזובסקי).

מק"ט: 45054 קטגוריה: