פרקים בעברית לתקופותיה

משה בר־אשר (עורך)

 98.00

אסופות ומבואות בלשון ב

לתוכן העניינים

בכרך זה מאמרים בעלי אופי כללי יותר ומאמרים שעניינם דיון בסוגיה לשונית אחת בלבד.

הכרך מוקדש לזכרה המבורך של הגב’ שושנה בהט, שהייתה שנים ארוכות מזכירה מדעית ולימים חברה יועצת באקדמיה. רישומי כישרונותיה ועבודתה המסורה במוסד ניכרים עד היום הזה. פרסום האסופה מבקש לתת ביטוי להכרת הטובה שאנו חשים כלפיה. הקובץ נפתח בדברים שנאמרו לזכרה בערב עיון שנתקיים באקדמיה ללשון העברית ביום ד’ בטבת תשנ”ה (7 בדצמבר 1994), במלאות חודש להסתלקותה.

מק"ט: 45052 קטגוריה: