עיונים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית

אמיר געש

 98.00

לתוכן העניינים

סדרה: אסופות ומבואות בלשון לד

בספר זה מכונסים שישה־עשר מחקרים שהתפרסמו בעבר כמאמרים באכסניות שונות, ובהם עיונים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית – שצמחו ברובם מעבודת המחבר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.

הספר נפתח במבוא מקיף, אשר מתאר את המחקרים ודן במטרותיהם, ובסופו צורפו מפתחות. חמישה־עשר מפרקי הספר עוסקים בחיבורים רבניים וקראיים מימי הביניים השייכים ברובם לספרות חוכמת הלשון. אחד החיבורים כתוב ערבית, ומן החיבורים הכתובים עברית כמה הם תרגומים מערבית. הפרק האחרון עוסק בצורתם ובשימושם של המספרים המונים בעברית מדוברת בת ימינו ובלהגים נאו־ערביים.

למחקרים המכונסים בספר הזה כמה מטרות פילולוגיות ובלשניות (שלעיתים שלובות זו בזו), ובהן: זיהוי תרגומים; גילוי טקסטים שנוצרו עקב שימוש מוטעה במקורות; חשיפת אוצר המילים המקורי של טקסט השונה מזה שבדפוסים; קביעת זהות מחברי הטקסטים; ביאור טקסטים, תפיסות ומונחים דקדוקיים; חשיפת זיקות בין טקסטים.

ד”ר אמיר געש הוא ראש המדור לספרות התרגומים מערבית במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית למן שנת 2017. את דרכו כחוקר במפעל המילון הוא החל בשנת 2012. בעבודתו זו עסק בעיבוד של חיבורים קראיים ובלשניים מימי הביניים, תחילה במדור לספרות העתיקה ואחרי כן במדור לספרות הגאונים. למן שנת 2014 הוא החל לפרסם מחקרים על חיבורים מימי הביניים, ובהם בירורים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית. לפני כן עסקו מחקריו בלהגים נאו־ערביים ובעברית מדוברת בת ימינו. ד”ר געש למד בחוג ללשון העברית ובחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת הדוקטור שלו בהדרכת פרופ’ סימון הופקינס עסקה בלהגים נאו־ערביים. הוא לימד כמה שנים בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית.

מק"ט: 42031 קטגוריה: