ספר המליץ — كتاب الترجمان המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן: מהדורה מדעית בצירוף מבוא ופירוש

 149.00

לתוכן העניינים

סדרה: אסופות ומבואות בלשון, כט

ספר זה הוא מהדורה מדעית של ״ספר המליץ – كتاب الترجمان״, מילון דו־לשוני: עברית (שומרונית)–ערבית המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבּן בן המאה ה־14. המילון הזה מייצג את המסורת הקדומה ביותר של המילונים הדו־לשוניים אצל השומרונים.

בחלקו הראשון של הספר – המבוא – מתוארים בפירוט כתבי היד של המילון, נבחן היחס בין המילון הנדון ובין מילונים שומרוניים אחרים, ומובא הסבר על קביעת אב הטיפוס של המילון ועל היחס בינו ובין כתבי היד האחרים. עוד מוצג במבוא מבנה המילון, מקורות הטור העברי ומקורות הטור הערבי.

בחלק השני של הספר מובא המילון במלואו. בכל עמוד במהדורה מוצג גוף הטקסט ובו שני הטורים של המילון, תרגום לעברית חדשה, מראה המקום של המילה העברית והשוואה לתרגום הערבי של התורה נוסח שומרון. אל עמוד המילון נספח אפרט ובו דיון בלשני והשוואה למקורות שומרוניים אחרים – הפרשנות השומרונית, ״המליץ: המילון התלת־לשוני״, התרגום הארמי השומרוני ותפסיר רס״ג.

 

פרופ’ עלי ותד הוא מרצה בכיר בחוג ללשון וספרות עברית במכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל, חבר המועצה הציבורית של האקדמיה ללשון העברית, יו״ר ועדת המקצוע ״עברית שפה שנייה״ לבתי הספר הערביים. בעבר היה ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל, מרכז אקדמי של המכון וראש החוג ללשון וספרות עברית.

תחומי המחקר של ותד הם הלשון העברית של תקופת ימי הביניים, מדקדקים עבריים, מדקדקים שומרוניים ומסורת המילונאות השומרונית.

בספריו: ״משנתו הלשונית של ר״י חיוג’ מבעד למונחיו במקורם הערבי ובתרגומם העברי – כולל מילון קונקורדנציוני״ (תשנ״ד), ״שלושת חיבורי הדקדוק של ר’ יהודה חיוג’ במקורם הערבי ובתרגומם לעברית חדשה״ (תשע״ב) בשיתוף פרופ’ דניאל סיון.

מק"ט: 45065 קטגוריה: