מן היישוב ומן היער: עיונים בלשון הרומן “בישוב של יער” מאת חיים הזז

ברכה דלמצקי־פישלר

 98.00

אסופות ומבואות בלשון, כ

לתוכן העניינים

החיבור מן היישוב ומן היער מוקדש לחקר לשונו של רומן הביכורים של חיים הזז ״בישוב של יער״ שנכתב בפריז וראה אור בשנת תר״ץ. הזז לא השלים את כתיבת הרומן וגם לא כינס אותו במהדורות המקובצות של סיפוריו; בשנת תש״ד פרסם נוסח חדש לשני פרקים ממנו.

המפגש עם המודרנה בפריז הקוסמופוליטית והניתוק מן המרכז הספרותי הסמכותי בארץ ישראל העניקו להזז עצמאות אמנותית רבה, ולשונו הסגולית מציגה מודל חריג המפר כל סטנדרט מופתי מוסכם וחותר למיצוי היוכלה הספרותית־הפואטית.

שני שערים לספר: ״מן היישוב״ הוא שער הביאורים, ובו הערות מבארות לטקסט רצוף, ו״מן היער״ הוא שער החילופים, ובו חילופי נוסח וניתוח לשונם. מאמר מבוא גדול סוקר ומדגים את התכונות הבולטות בסגנון הרומן. אגב חקר לשונו של הרומן נחשפים מהלכים היסטוריים פרטיים וקיבוציים בלשון הספרות ובדיבור העברי המתגבש.

מרומן הביכורים של הזז נשקף ביטחון ללא סייג בָּעברית בתקופה שהספק היה חזק בה מן הוודאי. נראה שהזז האמין שבכוחו של סופר עברי להיענות לכל דרישות הספרות וצרכיה, אם רק יאזור אומץ להעמיד את הניסיון במרכז העשייה האמנותית ולא יירא מכישלון. השקפה זו עומדת במרכז המחקר המונח בזה לפני הקורא.

ברכה דלמצקי־פישלר נמנתה עם צוות המחקר באקדמיה ללשון העברית במדור לספרות החדשה שבמפעל המילון ההיסטורי למן שנת 1975 ועד שנת 2010. מאמרים רבים מפרי עטה עוסקים בחקר לשונם של סופרים, ובייחוד מנדלי מוכר ספרים, ש״י עגנון וחיים הזז.

ד”ר יחיאל קארה נמנה עם חוקרי מפעל המילון ההיסטורי של  האקדמיה ללשון העברית במדור לספרות החדשה ובמדור לספרות העתיקה למן שנת 1971, ומכהן כראש המדור לספרות הגאונים למן שנת 2000. מחקרו עוסק בלשון העברית, הארמית והערבית.

מק"ט: 42011 קטגוריה: