מחברת מנחם בן סרוק

אהרן ממן וחננאל מירסקי

 135.00

תוכן העניינים

מחברת מנחם בן סרוק, שנתפרסמה בשנת 950 לסה”נ, היא למעשה המילון העברי–עברי הראשון ללשון המקרא שבו נתבארו בקצרה ערכי המילון ביאור מילולי על דרך הפשט. פרסומה הרחב ותפוצתה באו לה בעיקר הודות לרש”י ששיקע מביאוריה מעל מאה פעמים בפירושו לתורה, חלקן בהפניה מפורשת וחלקן במובלע. חשיבות מרובה נודעה למחברת: מנחם שיקע בה כמה דיונים נרחבים על סוגיות חשובות בלשון ובפירוש המקרא, והיא גרמה לתגובות שרשרת שהִפרו את מחקר הלשון העברית.
מהדורה זו של מחברת מנחם בן סרוק היא פרי של אחת עשרה שנות מחקר משותף של אהרן ממן וחננאל מירסקי. המהדורה דיפלומטית והיא מבוססת על כתב יד לונדון 950, בהשלמות מכתב יד לונדון 951 ובתוספת אפרט חילופי נוסחאות עם שלושים וארבעה כתבי יד וקטעי גניזה. מחברת מנחם כבר יצאה לאור בעבר, אך מהדורה זו מביאה בפעם הראשונה גם ביאור מפורט הכולל ובו, בין היתר, השוואות עם פירושי רס”ג, דוד בן אברהם אלפסי, ר’ יונה אבן ג’נאח ורש”י.

אהרן ממן הוא פרופסור אמריטוס בקתדרה לחקר הלשון העברית על שם ח”נ ביאליק בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, למן תשע”ט הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ולמן תשפ”ג הוא נשיא האקדמיה ללשון העברית. הוא מנהל את מפעל ספרות חכמת הלשון העברית, וניהל את המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל (תשנ”ט‒תשע”ט). הוא היה ראש החוג ללשון העברית, ראש מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח וראש המכון למדעי היהדות על שם מנדל. ממן הוא חתן פרס ישראל לשנת תשע”ט בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם.

חננאל מירסקי הוא בעל תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית. בחיבור הדוקטור שלו הוא חקר את תורת הלשון של מנחם בן סרוק – הן המפורשת והן המגולמת במילונו “מחברת מנחם”. חיבור זה יצא לאור כספר בשנת תשע”ח בהוצאת המכון לחקר קהילות ישראל במזרח של “יד יצחק בן־צבי” בשם “תורת הלשון של מנחם בן סרוק”.

מק"ט: 45069 קטגוריה: