העברית שבפי יהודי תימן

שלמה מורג

 88.00

לתוכן העניינים

הדפסה שנייה

חיבור זה בא להציג בפני הקורא הגייה מסורתית של עדה מעדות ישראל מתוך השוואה למקורות המסורה, הניקוד והדקדוק מכאן, וללשון דיבורה הערבית מכאן.

החיבור הזה מתאר את ההגייה המסורתית של יהודי תימן הנוהגת בקריאת המקרא והמשנה. מסורת לשון חכמים של העדה נידונית בו רק במידה שיש לה זיקה לענייני ההגייה: דיון מקיף וממצה בפרשיות התצורה (המורפולוגיה) של מסורת זאת מן הבחינה התיאורית וההיסטורית, הוא עניין לחיבור מיוחד. בדרכה של עדת תימן בארמית הבבלית לא נגענו אלא דרך אגב: אף נושא זה עניין הוא לחיבור לעצמו.

מק"ט: 45017 קטגוריה: