העברית ע, ג–ד: מפעלם של שני יוצרים בלשון: אהרן מאיר מזי”א וראובן אלקלעי

 38.00