העברית עא, ב: עוד על ההכפלה הלקסיקלית בלשון ימינו, מאת ורד סיידון

 46.00

החוברת השנייה של “העברית” לשנת תשפ”ד מוקדשת לדיון נרחב ומפורט בהכפלה הלקסיקלית בלשון ימינו: “תראו תראו…”, “לאט לאט”, “רגע רגע”, “לא לא”, “מה מה?!”. העיון המוגש כאן, פרי חקירתה של ד”ר ורד סיידון, בא להשלים חוליה חשובה בתיאור תופעה תחבירית־מילונית שגורה למאוד בלשון ימינו ועיקר חידושו בעמידה על הסדירות והשיטתיות בתיאור תופעה פורייה זו בעברית החיה למגוון גילוייה ומשלביה.

לתוכן העניינים

מק"ט: 43480 קטגוריה: