העברית ס, א–ב, התעתיק: הכללים ועל הכללים

 38.00

לתוכן העניינים

בשער א כללי התעתיק; בשער ב מאמרים ורשימות על הכללים ועל הדיונים.

מהדורה מעודכנת של הכללים יצאה לאור בשנת תשע”ח בחוברת ״כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק”.

מאמר לדוגמה: על התעתיק מעברית לכתב לטיני