העברית סה, א–ב

 38.00

לתוכן העניינים

החוברת מוקדשת לדיונו המפורט והמרתק של פרופ’ אהרן בר־אדון בתהליכי הגיבוש וההסדרה של המבטא בשנים הראשונות לתחיית הדיבור העברי בעת החדשה.

בר־אדון, מלומד ותיק וחבר כבוד של האקדמיה ללשון העברית, פרסם שורה של מחקרים מקיפים בתולדות העברית המתחדשת. בפרט ראויה לציון תרומתו להכרת הניב המיוחד שטופח בגליל במפנה המאה העשרים, לחקר העברית שבפי הילדים בראשית שנות המדינה ולתיאורה של תחיית העברית כפי שהיא משתקפת ביצירתו הספרותית של עגנון. בחוברת זו סקירת בר־אדון בהרחבה את הרקע להתבססות ההברה הספרדית בעברית המדוברת בארץ ישראל ואת הדיונים שהתקיימו בניסיון לעצב ולתכנן כל פרט מפרטיה.

אין המאמר המתפרסם כאן אלא חלקו הראשון של מחקר גדול שטרם זכינו להשלמתו. לאחרונה העביר פרופ’ בר־אדון לידי האקדמיה ללשון העברית את החומר שברשותו כמות שהוא, ומערכת ״העברית” קיבלה עליה את מלאכת העיבוד הסופי, הוקפד שלא לפגום בסגנונו הייחודי והעשיר של המחבר ובשאיפתו לדיוק ולשלמות, המתבטאת בחיבתו לציטוטים, לפרטים שבשולי הדרך ולהדגשה חוזרת של עניינים שכבר נתבארו.

מק"ט: 43464 קטגוריה: