העברית סב, א–ב, דקדוקה של לשון חכמים

 38.00

לתוכן העניינים

עיקרה של חוברת זו מוקדש להרצאות שנישאו בקונגרס העולמי השישה־עשר למדעי היהדות בירושלים (כ”ג באב תשע”ג) במושב ״דקדוקה של לשון חכמים”. המושב יוחד לספרו של פרופ’ משה בר־אשר על תצורת שם העצם במשנה העתיד לצאת לאור בקרוב, וביזמת מערכת ה״עברית” אנו מתכבדים לפרסם בזה את ההרצאות כדי להביאן לידיעת הרבים.

בהמשך החוברת באים עוד שני מחקרים מן העברית לרבדיה: על ערכים אחדים מן המילון ההיסטורי (ד”ר גבריאל בירנבאום) ועל חידושיו של רש”י בלשון (אריאל שוה) – שניהם על יסוד הרצאות שנישאו במושב ״צוהר למילון ההיסטורי” בכינוס הפתוח של האקדמיה שהתקיים בהרצלייה בשנת תשע”ב.

מק"ט: 43458 קטגוריה: