העברית בתקופת המנדט

יעל רשף

 119.00

אסופות ומבואות בלשון יח

לתוכן העניינים

עם כיבוש הארץ בידי הבריטים בשלהי מלחמת העולם הראשונה הוכרזה העברית כשפה רשמית, בצד האנגלית והערבית. איך נשמעה עברית זו בפי דובריה? איך שימשה אותם בכתב בחיי המעשה? בספר זה מובא לראשונה דיון בשאלות אלו על יסוד בחינה של תיעוד טקסטואלי נרחב. הספר שופך אור על סוגיות לשון מהותיות הנוגעות לתקופה מכרעת זו בתולדות העברית ומספק תיאור מקיף של אופי העברית השימושית, בכתב ובעל פה, ברבדיה המוקדמים. המחקר בספר מבוסס על ניתוח בלשני וסוציולינגוויסטי של מבחר רחב של טקסטים מתקופת המנדט, ואף משולבים בו תצלומים מקוריים של טקסטים, המאפשרים לקורא להתוודע התוודעות בלתי אמצעית אל אופי לשון התקופה.

יעל רשף היא חברת סגל בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים וחברת האקדמיה ללשון העברית. היא פרסמה את הספר ״הזמר העברי בראשיתו: פרק בתולדות העברית החדשה״ וכן מאמרים רבים על תהליכי ההתהוות של העברית החדשה ועל מקומה של הלשון בתרבות הישראלית.

מק"ט: 45015 קטגוריה: