המשקלים פעלון ופעלן במקרא ובלשון חכמים

 69.00

מקורות ומחקרים א

לתוכן העניינים

הספר מבוסס על עבודת הדוקטור שהגיש ד”ר גרוס לסנאט האוניברסיטה העברית בשנת תשל”ב ונושאה: משקלים בעלי סופית ־ון, ־ָן הכוללים שמות ממוצא שמי בלבד ומשמעויותיהם במקרא ובלשון חכמים (היא נכתבה בהדרכתו של פרופ’ י’ קוטשר ז”ל). נספח לה הפרק על הארמית, שלא נכלל תחילה בעבודת הדוקטור.