המשנה לפי כתב יד קאופמן, זרעים–טהרות (כרכים א–ג)

מפעל המילון ההיסטורי

 450.00

לכרך א

לכרך ב

לכרך ג

מהדורת המשנה בהוצאת האקדמיה ללשון העברית מותקנת על פי כתב יד קאופמן (50A) – הידוע ומוחזק ככתב היד הטוב ביותר של המשנה.

במהדורה שלפנינו מובא נוסח המשנה של סופר כתב היד בציון כל הגהותיו, עם העתקה מדויקת ומדוקדקת של הניקוד אשר נוסף על כתב היד בזמן מאוחר יותר. סדר המסכתות הוא כפי סדרן בכתב היד. חלוקת ההלכות היא על פי כתב היד, אך לתועלת המעיינים הותאמה חלוקת ההלכות גם לזו המקובלת בכל הדפוסים.

בהתקנת נוסח התיבות נעשתה עריכה מזערית – פסוקים סומנו במירכאות, הוכנס פיסוק חלקי, סומנו אותיות מסופקות ותיבות תמוהות, וצוינו מחיקות ותוספות. בהתקנת הניקוד סומנו האותיות שהניקוד בהן מסופק, וכן נוספו הערות שוליים לביאור ענייני התקנה שונים.

לכרך א הוקדם מבוא קצר מאת פרופ’ משה בר־אשר.

מק"ט: 42013, 42012, 42027 קטגוריה: