המשנה בביזנטיון: מסורת הלשון של כתב יד קיימברידג’ למשנה

יהודית הנשקה

 110.00

 

תוכן העניינים

סדרה: אסופות ומבואות בלשון לג

משנת ר’ יהודה הנשיא, החיבור היסודי של התורה שבעל פה, נשתמרה בידינו בשלושה כתבי יד שלמים בלבד. אחד מהם הוא כתב יד קיימברידג’ , שנכתב במאה הט״ו באחת מארצות הים האגאי. חיבור זה מוקדש לתיאור מקיף ראשון של הלשון הניבטת מעד זה. בחינת לשון כתב היד בנויה משילוב של מחקר פילולוגי עם ניתוח סוציו־לינגוויסטי. פרקי הספר עוסקים בכל ההיבטים של הלשון: כתיב, תורת ההגה, תורת הצורות, התחביר והמילון העולים בכתב היד. לאחר הצגה פילולוגית מפורטת של לשון המשנה בכתב היד, נבחנת לשון זו משני פנים: מחד גיסא יחסה למקורותיה הקדומים של לשון חכמים הארץ־ישראלית בכתבי יד מהימנים, בקטעי גניזה ובאפיגרפיה; ומאידך גיסא נבחנת השתקפותו של תהליך מסירת המשנה. פרק המוקדש לנוסח פסוקי המקרא המשולבים במשנה, בהשוואה למסורות המקרא שבשאר קהילות ישראל, משלים את בחינת רקעו של כתב היד.

יהודית הנשקה היא פרופסור מן המניין במחלקה ללשון עברית ולשונות שמיות באוניברסיטת בר־אילן וחברת האקדמיה ללשון העברית. מחקריה עוסקים בלשון חכמים, בלשונות היהודים ובעברית בת זמננו. היא מייסדת ומנהלת של מיזם “לשון הבית – לתיעוד ולשימור לשונות היהודים ותרבויותיהם״.

מק"ט: 42026 קטגוריה: