המסורה הבבלית לתורה – עקרונותיה ודרכיה

יוסף עופר

 148.00

מקורות ומחקרים ו

לתוכן העניינים

המסורה הבבלית נכתבה בחיבור בעל נוסח קבוע, שהיה ערוך על פי סדר המקרא, ונהגו לכתבו בפני עצמו ולא בשולי כתב היד של המקרא (כמנהג המסורה הטברנית). בספר באה מהדורה של שרידי חיבור המסורה הבבלית לתורה על פי כתבי היד וקטעי הגניזה, בתוספת הערות וביאור. מהדורה זו מחזיקה 250 עמודים מן הספר, ובכל זאת אינה מקיפה אלא כשישית מפסוקי התורה, ומכאן שהחיבור השלם (ששרד רק בחלקו) היה חיבור רב-היקף.

בחלקו הראשון של הספר ארבעה עשר פרקים העוסקים במחקר דרכיה, מונחיה ועקרונותיה של המסורה הבבלית ובהשוואה בינה ובין המסורה הטברנית.

מק"ט: 45011 קטגוריה: