החלטות האקדמיה בדקדוק

המזכירות המדעית

 48.00

תוכן העניינים

חוברת זו היא מהדורה חמישית של החלטות האקדמיה בדקדוק.

פרקי החוברת: (1) כללים בנטיית השם, (2) ענייני תצורה וניקוד, (3) כללים בנטיית הפועל, (4) לתקנת הלשון, (5) מילים לועזיות. יש נושאים שנקבעו בהם כללים סדורים ושיטתיים – בעיקר בפרק הראשון והשלישי. בנושאים אחרים נקבעו החלטות רק במקום שהיה צריך להכריע בין מסורות סותרות המהלכות בעברית.

דורות של חברי ועדת הדקדוק של האקדמיה ושל צוות המזכירות המדעית הרימו תרומה מחוכמתם ומבינתם בלשון ימינו ובלשון הדורות לבנות פרקים אלו נדבך על גבי נדבך. כללי הדקדוק המנוסחים כאן הם שביל הזהב בין מסורות שונות בתוך המקרא גופו ובמסורות הלשון שלאחריו. תקוותנו היא שכללים אלו יהפכו לתקן ולנורמה בהוראה ובכתיבה בלשון העברית בזמננו.

במהדורה החמישית הוכנסו החלטות חדשות והשלמות ועדכונים להחלטות הקיימות. בעיקר נוספו במהדורה זו כללי נטיית הפועל עם כינוי המושא החבור והם מובאים בלוויית טבלאות לדוגמה.

 

 

קיים במלאי

מק"ט: 43505 קטגוריה: