במלחמתה של לשון

זאב בן־חיים

 99.00

לתוכן העניינים

מאמרים לדוגמה:

בספר זה קיבץ המחבר מאמרים בענייני הלשון העברית של ימינו ודברים שנשא בעל פה בישיבות מליאת האקדמיה ללשון העברית.

הצד השווה בהם שנועדו להבהיר שאלות לשון שהיו, ומקצתן עודן, שנויות במחלוקת. כחוט השני עובר בספר השילוב בין העיון המופשט וההתבוננות ההיסטורית ובין המגמה המעשית.

בספר ארבעה שערים: (א) מאז ועתה; (ב) בין ועד הלשון העברית לאקדמיה ללשון העברית; (ג) מן הוריות האקדמיה ללשון בדקדוק (תיאור מקיף של סוגיות מרכזיות שנדונו: הכתיב, התעתיק, המבטא, פרקי הניקוד ודקדוקי המשקלים); (ד) מילים ושימושיהן. וכתב המחבר: ״העוסקים בפתרון ‘שאלות לשון’ בימינו והעתידים לעסוק בו בימים שיבואו יאה להם להתבונן על מעשה קודמיהם וללמוד מניסיונם ומדרכיהם. אם יועיל הספר להשיג מטרה זו – יהיה שכר כותבו הרבה מאד”.

מק"ט: 45001 קטגוריה: