תקנון אתר החנות

ברוכים הבאים לאתר הבית של האקדמיה ללשון העברית.

אנחנו מאחלים לכם גלישה נעימה ומועילה.

 1. כללי
 • גלישה ושימוש באתר האקדמיה ללשון עברית (להלן “האקדמיה” או “האתר”) מהווה הסכמה לתנאים, להתניות ולהודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצידכם לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנ”ל, לרבות מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן.
 • הגבלת השימוש למטרות אישיות בלבד: האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי. חל איסור על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.
 • שינוי בתנאים ובהתניות: האקדמיה שומרת על זכותה להכניס מעת לעת שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר מרשתת זה.
 1. שימוש באתר
 • איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור: על הגולשים באתר חלה החובה כלפי האקדמיה שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך אסור להשתמש באתר האקדמיה בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס יתר או לשנות את האתר או להתערב בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. אסור לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, למערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר באמצעות “כריית” סיסמאות (hacking) או בכל דרך אחרת. איסור נוסף חל על השגה ועל ניסיון השגה של חומרים או מידע בדרך אשר לא יועדה לכך במפורש באמצעות האתר.
 • הגבלת הגישה: האקדמיה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 1. מדיניות פרטיות

האקדמיה ללשון העברית מכבדת את פרטיות גולשיה ומקפידה לשמור על רמת אבטחה נאותה בכל הנוגע לשמירה על פרטיות המידע האישי והרגיש המצוי בידיה.

האקדמיה אינה אוספת מיוזמתה, אינה אוגרת ואינה מוסרת לגורמים שלישיים מידע על הגולשים או נתונים אישיים שלהם, והכול בהתאם למפורט בסעיף זה ובהתאם להוראות כל דין.

 • על מנת לספק חוויית גלישה נוחה, וכן למטרות סטטיסטיות, האקדמיה עושה שימוש בקוקיות (“עוגיות”, (cookies בעת הגלישה, המאפשרות איסוף נתונים בלתי מזוהים על אודות גולשי האתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בקוקיות אלו.
 • בעת ביצוע רכישה באתר ייאספו פרטי המזמין הנחוצים לצורך ביצוע עסקה. פרטים אלו יישמרו בידי האקדמיה באופן מוגן, כנדרש בהוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א–1981, וישמשו לצורך ביצוע הרכישה בלבד, ולא יועברו לגורמים שלישיים אלא לצורך ביצוע העסקה, או במקרה של נקיטת הליכים משפטיים או בהוראת בית משפט.
 • הגולשים יכולים לבקש לברר איזה מידע אישי נמצא על אודותיהם במאגרי הנתונים של האקדמיה, או לבקש הסרה ממאגר הנתונים. בקשות אלו יישלחו לכתובת: chaimf@ahl.org.il. בקשת הסרה כאמור עשויה לפגום ברמת השירותים הניתנים לגולש על ידי האקדמיה.
 • האקדמיה מאפשרת הצטרפות לרשימת דיוור המשמשת למטרות פרסום, עדכון וקידום מטרות מסחריות. משתמש המוסר פרטים לצורך מטרה זו מסכים לקבלת השירות, והאקדמיה תהיה רשאית לשלוח אליו מעת לעת באמצעות הפרטים שמסר, דברי פרסומת, עדכון ושיווק, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח–2008. משתמש הנרשם לשירות זה רשאי לבקש הסרת פרטיו מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על קישור באתר או באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני הנשלח אליו.

קישורים לאתרים אחרים: אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים במרשתת שאינם מופעלים בידי האקדמיה ללשון העברית אלא בידי אחרים. קישורים אלו נועדו להעשיר את חוויית הגלישה באתרנו בלבד. אין לאקדמיה שליטה באתרים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתוכניהם או למדיניות שמירת הפרטיות הנהוגה בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר משום אישור לתוכניהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 1. קנין רוחני

כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסט, יישומים, תמונות וקבצים הכלולים באתר, הם קניינם הרוחני של האקדמיה ושל ספקיה וכפופים לזכויות יוצרים ולסימני מסחר של בעליהם. העתקה, הפצה, הצגה ברבים או מסירה של מידע, סימן מסחרי או כל פרט אחר הכלול באתר אסורים בתכלית ללא אישור מראש ובכתב מן האקדמיה ללשון העברית.

 • חל איסור על איסוף מכל סוג (אוטומטי או ידני או אחר) של תמונות הספרים ופרטי הספרים שמוזנים באתר במטרה ליצור מאגר תמונות ומידע לשימוש מסחרי או לכל שימוש אחר.
 • זכויות יוצרים על מידע: כל תוכן שבאתר, ובכלל זה טקסט, תוכנה, תמונות ערוכות של הספרים, גרפיקה וכל חומר אחר (להלן “המידע”) מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; לפיכך אתם רשאים להשתמש במידע אך ורק על פי הרשאה מפורשת המופיעה באתר. הינכם מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש מראש ובכתב של האקדמיה, פרט לשימוש המותר על פי החוק. אתם מסכימים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
 1. ביצוע רכישה באתר
 • אספקה והובלת ספרים ומוצרים אחרים: אספקת מוצר תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי או מאת חשבון PayPal, כלומר המוצר שולם. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 • האקדמיה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות ובתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה אם נשלח באמצעות דואר רשום, ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח. (ימי עסקים הם ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • אם אין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המזמין מכל סיבה שהיא, תודיע האקדמיה למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי.
 • במקרים שבהם המוצרים מסופקים באמצעות דואר ישראל, המוצרים יישלחו כפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי האקדמיה או הספקים.
 • דמי המשלוח – נוסף על מחיר המוצרים שהוזמנו – יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, אשר ישולם עם התשלום בגין המוצר. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שבחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
 • האקדמיה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי־אספקה של המוצרים אשר נגרם מאחת הסיבות האלה:
 1. כוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום או נזקי טבע או אירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות בכלל המשק או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 2. כל סיבה שאינה בשליטת האקדמיה.
 3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

על הלקוח להודיע מייד לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו לאקדמיה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 • ביטול רכישה מצד המזמין: המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
 1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל: hanut@hebrew-academy.org.il.
 2. ביטול עסקה על ידי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 3. ביטול העסקה על ידי הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששילם עבור המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) [בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי־התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. אין באמור כדי לגרוע תחולתן של הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר.

 • ביטול רכישה מצד האקדמיה:
 1. האקדמיה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה או מכירה או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והאקדמיה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האקדמיה או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אם התגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 1. הגבלת אחריות
 • האקדמיה עושה את מרב המאמצים כדי לספק תוכן עדכני ומדויק באתר זה. יחד עם זאת התוכן מוצג כמות שהוא, והאקדמיה אינה מתחייבת כי התוכן מהימן ושלם, ולא תישא באחריות כלשהי בגין טעויות בחומר המוצג או תקלות בשירותים המקוונים והאחרים, ו/או בגין נזק הנגרם למשתמש כלשהו (לרבות נזק תוצאתי), הנובע מהשירותים או מהסתמכות על התוכן המוצג באתר. השימוש בחומר המובא באתר, בשירותים שהוזמנו דרך האתר ובשירותים המקוונים הינו באחריות המשתמש בלבד.
 • בשום מקרה לא תחול על האקדמיה או על עובדיה או על ספקיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים משימוש באתר זה או מביצועי אתר זה או קשורים אליהם בכל דרך שהיא, או הנובעים מעיכוב בשימוש או מאי־יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי־אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר.
 1. שינוי בתנאים ובהתניות

האקדמיה שומרת על זכותה להכניס מעת לעת שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר מרשתת זה.

 1. סמכות שיפוט

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הינכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז ירושלים, ושם יהיה מקום השיפוט.