מבצע!

החלטות האקדמיה (2 חוברות) – א: החלטות בדקדוק; ב: הכתיב הפיסוק והתעתיק

החלטות האקדמיה בדקדוק

כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק

חוברות אלו מחזיקות יחד את כל החלטות האקדמיה בקביעת התקן של העברית בת ימינו עד כה.

 

החוברות הן כלי עזר חיוני לעורכי הלשון ולכל מי שעיסוקו בכתיבה.

מחיר מיוחד עבור קנית שתי החוברות יחד.

לקניית חוברת אחת בלבד:

החלטות האקדמיה בדקדוק 48.00

כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק 35.00

83.00 66.00