לקט מתוך המדור "לשוננו לעם" – עיתון "הארץ" תרצ"ג-תש"ה (1932-1944)

מציג תוצאה אחת