ישי נוימן, לא על הקמץ לבדו: לפולמוס המתחדש בין מסורות טבריה וארץ ישראל

מציג תוצאה אחת