חליפות ותמורות לשוניות בשדה החשיבה

 98.00

סדרת: אסופות ומבואות בלשון, כג

לתוכן העניינים

ספר זה הוא חיבור מדעי ראשון מסוגו הפורס עיון בלשני היסטורי בקבוצה של פעלים מתחום החשיבה וההכרה. המחקר דן בהשתלשלות משמעיהם של הפעלים ובזיקות ההדדיות ביניהם, ויוצר בתוך כך אספקלריה היסטורית תרבותית על תפיסות החיים המשתנות המשתקפות משינויי המשמע.

הספר מתאר בפרטות חמישה פעלים: חשב, הפועל הראשי המתועד כבר במקרא, סבר, הרהר, תהה העולים בראשונה בלשון חז״ל, ואמר, אף הוא מלשון המקרא – העיון בו מתמקד בשימושו המיוחד כמציין פעולה שכלית. העיון נסמך על חיבורים מרכזיים בתולדות היצירה העברית אשר היו לו לעם היהודי נכסי צאן ברזל במשך כל שנות קיומו: מקרא, משנה, תלמוד ומדרש, יצירות מרכזיות שחיברו יהודים בימי הביניים (כגון ״משנה תורה״ לרמב״ם ופירושיו של רש״י למקרא) וכתבים משל סופרי העת החדשה (מאפו, מנדלי, ביאליק, אחד העם ואחרים).

ימצאו בו עניין חוקרי פילוסופיה, חוקרי תלמוד ומקרא, חוקרי פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, וכמובן בלשנים ושוחרי שפה באשר הם.

ד״ר ורד סיידון היא ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית בית ברל ונמנית עם סגל החוג ללשון גם באוניברסיטת תל אביב. בעבר שימשה עמיתה בתר־דוקטורנטית במרכז אליעזר בן־יהודה לחקר תולדות הלשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים ולימדה בחוג ללשון באוניברסיטה העברית. מחקריה עוסקים בתהליכי משמעות דיאכרוניים, בשינויים ההיסטוריים החלים על קטגוריות סמנטיות ודקדוקיות בעברית. המחברת היא זוכת פרס האקדמיה ללשון העברית על שם ציפורה וזאב בן־חיים לשנת תשע״ז. הפרס הוענק לה על הישגיה במחקר הסמנטיקה והתחביר של העברית לתקופותיה.

 

מק"ט: 42015 קטגוריה: