Cart 0
דילוג לתוכן

הנחיות למסירת מאמרים ל"לשוננו"

בשל שפע המאמרים שבהמתנה לפרסום כל מאמר שיגיע מהיום למערכת "לשוננו" יתפרסם בחוברת ג של שנת תשפ"ג ואילך. עם זאת תהליך השיפוט יתנהל כסדרו, ואישור קבלת המאמרים לפרסום בכתב העת לא יתעכב.  המבקשים להציע מאמר ל"לשוננו" מתחייבים שהמאמר לא הוצע לכתב עת אחר או לקובץ מאמרים – אלקטרוני או בדפוס; שהמאמר לא נשקל לפרסום בכתב עת אחר; שהמאמר כולו או חלקו לא פורסם כבר בעברית או בשפה אחרת. את המאמר יש להגיש לפי ההנחיות האלה:…

Continue reading

תוכן עניינים – המשנה כרך ג

הנחיות לקורא                                  ז מפתח הסימנים                                יג סדר קדשים                                     1 סדר טהרות                                 …

Continue reading

תנאי שימוש באתר האקדמיה ללשון העברית

ברוכים הבאים לאתר הבית של האקדמיה ללשון העברית. אנחנו מאחלים לכם גלישה נעימה ומועילה. כללי גלישה ושימוש באתר האקדמיה ללשון עברית (להלן "האקדמיה" או "האתר") מהווה הסכמה לתנאים, להתניות ולהודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצידכם לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנ"ל, לרבות מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן. הגבלת השימוש למטרות אישיות בלבד: האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי. חל איסור על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע,…

Continue reading