מכרז לניהול התכנון והבינוי של מנווה האקדמיה

האקדמיה ללשון העברית מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותים כלליים לניהול פרויקט הבינוי להקמת מנווה האקדמיה.

לאחר התשלום מתאפשרת הורדה של הקובץ.

500.00

שנת הוצאה לועזית

שנת הוצאה עברית

מספר עמודים