Cart 0

ספרים

מציג 1–28 מתוך 62 תוצאות

האקדמיה ללשון העברית מוציאה לאור ספרי מחקר ואסופות וכן ספרים שבהם מוצגים פרות עבודתה.
רבים מספרי האקדמיה יוצאים לאור בשתי הסדרות "מקורות ומחקרים" ו"אסופות ומבואות בלשון". הסדרה "מקורות ומחקרים" כוננה עם הקמת האקדמיה. במסגרתה התפרסמו מחקרים ומהדורות של חיבורים בלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, רבים מהם מאת חברי האקדמיה. בסדרה "אסופות ומבואות בלשון" מתפרסמים אסופות מאמרים של חוקרים מובהקים בתחומי הלשון העברית או ספרים המציגים הצגה מקיפה של נושאים בחקר הלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, והם מיועדים ללומדים במסגרות הלימוד הגבוהות.

Cover HaYeshuv
מבצע
ברכה דלמצקי־פישלר (בהשתתפות יחיאל קארה)

מן היישוב ומן היער: עיונים בלשון הרומן "בישוב של יער" מאת חיים הזז

98.00 80.00

Cover Mishna
מפעל המילון ההיסטורי

המשנה לפי כתב יד קאופמן, זרעים—מועד

160.00

Cover Alexey Yuditsky A Grammar of the Hebrew of Origen's Transcriptions
אלכסיי אליהו יודיצקי

דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס

98.00

Cover Shimon Sharvit A Phonology of Mishnaic Hebrew
שמעון שרביט

תורת ההגה של לשון חכמים

125.00

Cover grammar
המזכירות המדעית

החלטות האקדמיה בדקדוק

48.00

Cover Yael Reshef
יעל רשף

העברית בתקופת המנדט

119.00

Cover Gad B. Sarfatti
גד בן־עמי צרפתי

העברית בראי הסמנטיקה

98.00

Cover Michael Rand and Jonathan Vardi
יהונתן ורדי ומיכאל רנד

דיוואן שמואל הנגיד – קודקס מן הגניזה

140.00

Cover Shamma Friedman
שמא יהודה פרידמן

מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית

125.00

Cover Nimrod Shatil
נמרוד שתיל

התפתחויות בלשון ימינו

98.00

Cover Moshe Florentin
משה פלורנטין (עורך)

מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה

88.00

Cover Uzzi Ornan
עוזי אורנן

בראשית היה השפה

98.00

Cover Israel Yeivin The Biblical Masorah
ישראל ייבין

המסורה למקרא

98.00

Cover Nathan Efrati
נתן אפרתי

העברית בראי המדינה

98.00

Cover Ilan Eldar Language Planning in Israel
אילן אלדר

תכנון לשון בישראל

98.00

Cover Chaim E. Cohen
חיים א' כהן (עורך)

מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה

98.00

Cover Ronit Gadish Smadar Barak
סמדר ברק ורונית גדיש (עורכות)

שפה קמה

149.00