Cart 0

תלמוד ירושלמי

לתוכן העניינים

הדפסה שלישית עם קונטרס תיקונים מורחב

מהדורת התלמוד הירושלמי של מפעל המילון ההיסטורי מבוססת על כתב יד ליידן הנודע, שממנו משתלשלים ויורדים כל הדפוסים. במהדורה שלפנינו מובאת מסירת היסוד במלואה, בציון כל הגהותיה.

הירושלמי חולק למשניות ולפסקאות, פסוקים ומשניות סומנו במרכאות, הוכנס פיסוק, צוינו חסרונות, הושלמו השלמות מכתבי יד ומקטעי גניזה, סומנו נוסחים תמוהים בסימני קריאה ועוד – הכל מצוין כראוי, באופן שהמעיין יכול תמיד לשחזר את הנוסח המקורי של כתב היד.

מבוא מקיף מאת פרופ' יעקב זוסמן מקדים את המהדורה.

בהדפסה זו הורחב קונטרס התיקונים משנת תשס"ה, ומשולבים בו מאות תיקונים חדשים.

המעוניינים בקונטרס בלבד יכולים לרכוש אותו בנפרד כאן.

200.00

משקל 2100 g
מסת"ב

965-481-025-5

מחבר

מפעל המילון ההיסטורי

שנת הוצאה עברית

תשע"ו: הדפסה שלישית עם קונטרס תיקונים מורחב

שנת הוצאה לועזית

2016

מספר עמודים

1457

סוג כריכה

קשה