Cart 0

מינוי שנתי לכתב העת לשוננו – לשנת תשע"ח

אנו מציעים לכם לרכוש מינוי לכתב העת לשוננו – רבעון מדעי בחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה; בכתב העת מתפרסמים מאמרים העוסקים בלשון העברית לכל תקופותיה – למן לשון המקרא ועד לעברית בת ימינו.

מחיר מינוי שנתי לארבע החוברות הוא 96 ₪ בלבד.

אפשר לרכוש את המינוי גם בטלפון: 02-6493555

96.00