Cart 0

המשנה לפי כתב יד קאופמן, זרעים—מועד

לתוכן העניינים

דפים לדוגמה

מהדורת המשנה בהוצאת האקדמיה ללשון העברית מותקנת על פי כתב יד קאופמן (50A) – הידוע ומוחזק ככתב היד הטוב ביותר של המשנה.

במהדורה שלפנינו מובא נוסח המשנה של סופר כתב היד בציון כל הגהותיו, עם העתקה מדויקת ומדוקדקת של הניקוד אשר נוסף על כתב היד בזמן מאוחר יותר. סדר המסכתות הוא כפי סדרן בכתב היד. חלוקת ההלכות היא על פי כתב היד, אך לתועלת המעיינים הותאמה חלוקת ההלכות גם לזו המקובלת בכל הדפוסים.

בהתקנת נוסח התיבות נעשתה עריכה מזערית – פסוקים סומנו במירכאות, הוכנס פיסוק חלקי, סומנו אותיות מסופקות ותיבות תמוהות, וצוינו מחיקות ותוספות. בהתקנת הניקוד סומנו האותיות שהניקוד בהן מסופק, וכן נוספו הערות שוליים לביאור ענייני התקנה שונים.

לכרך זה הוקדם מבוא קצר מאת פרופ' משה בר־אשר. באקדמיה ללשון העברית שוקדים על התקנת הסדרים הבאים. כשתושלם המהדורה כולה היא תופיע עם מבוא מקיף של פרופ' בר־אשר.

160.00

משקל 739 g
מחבר

מפעל המילון ההיסטורי

שנת הוצאה עברית

תשע"ז

שנת הוצאה לועזית

2017

מספר עמודים

244

סוג כריכה

בד

מסת"ב

978-965-481-066-1