Cart 0

מילון היין

במילון למונחי היין כ־220 מונחים, ובהם מילים חדשות בעברית. רשימת המונחים העבריים נועדה לקרב את תחום היין לציבור הישראלי ולתרום לקידומה של תרבות היין בישראל.

הוועדה למונחי היין של האקדמיה ללשון העברית הוקמה בשנת תשס"ז (2007). למלאכת קביעת המונחים נרתמו ייננים, עיתונאים המסקרים את תחום היין ואנשי אקדמיה בתחום החקלאות המתמחים בגידול גפנים וביין, ואליהם הצטרפו נציגי האקדמיה ללשון העברית.

הוועדה הכינה רשימה של כ־220 מונחים. הרשימה נדונה ואושרה במליאת האקדמיה בכ' באדר תשס"ט, 16 במרץ 2009.
בעקבות הערות שהתקבלו הוקמה ועדת עדכון בהרכב מורחב. ההשלמות והתיקונים אושרו במליאת האקדמיה בכ"ד במרחשוון תשע"ב, 21 בנובמבר 2011.

חברי הוועדה למונחי היין

בוועדה הראשונה השתתפו אנשי המקצוע – שי שגב (יו"ר, כתב בנושא יין), מירה איתן (כתבת לענייני יין, מנהלת התקשורת של יקבי כרמל), עמוס הדס (מכון וולקני), אסף פז (יינן, יקב בנימינה), שגיא קופר (עורך וכתב לענייני יין), יאיר קורן (כתב לענייני יין), עודד שוסיוב (הפקולטה לחקלאות), יותם שרון (יינן, יקב ברקן); חברי האקדמיה: קציעה כ"ץ, עמינדב דיקמן ואברהם יבין; יוסף שטח (סגן יו"ר ידידי האקדמיה); מרכזת הוועדה: צביה זמירי (מן המזכירות המדעית של האקדמיה).

בוועדת העדכון נוספו על חברי הוועדה הראשונה אנשי המקצוע – בן עמי ברבדו (הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית), שלמה כהן ז"ל (מכון היין הישראלי), עמנואל מדר (יינן ואגרונום), יאיר מרגלית (בעל יקב וחוקר בכימיה פיזיקלית), אמנון שוורץ (הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית); נציגי האקדמיה: סיריל אסלנוב, גבריאל בירנבאום, אפרים חזן, יוסף עופר; מרכזת הוועדה: נטלי אקון (מן האקדמיה).

בוועדה לתרגום לצרפתית השתתפו – אילן אביטבול (יו"ר במשותף, אוניברסיטת בן־גוריון, יינן); עמנואל מדר (יו"ר במשותף), אילן אסולין (יינן, יקב 1848), ג'סי בודק (אוצר יין), יאיר היידו (מומחה ליין), פיליפ ליכטנשטין (יינן, יקב ארזה), אסף פז, אוליביה פרתי (יינן, יקב טפרברג 1870), יותם שרון; נציג האקדמיה: סיריל אסלנוב; מרכזת הוועדה: נטלי אקון.

במהלך הכנת המילון הוא הופץ לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. הערות רבות וחשובות מסרה מלכה זמלי מן המזכירות המדעית של האקדמיה.

תודת האקדמיה ללשון העברית נתונה לחברי הוועדה ולכל מי שתרם למילון.

***

ביום ח' באב תשע"א (8 באוגוסט 2011) חתמה שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעת האקדמיה בעניין מונחי היין (במהדורתה הראשונה). ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300 מיום כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011).

ביום ט' במרחשוון תשע"ד, 13 באוקטובר 2013 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון למונחי היין.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת תשע"ד (5 בדצמבר 2013), עמ' 1889.

המילון למונחי היין, עברי־אנגלי/צרפתי, יצא לאור בטבת תשע"ג (דצמבר 2012) בשיתוף המועצה לגפן היין בישראל ובסיוע שגירות צרפת בישראל, המכון הצרפתי הישראלי, תכנית אליעזר בן־יהודה.

28.00

משקל 50 g
מסת"ב

7-051-481-965-978

מספר עמודים

56

סוג כריכה

רכה

שנת הוצאה לועזית

2012

שנת הוצאה עברית

תשע"ג